Ūdens sildītājs

Lai pelde baseinā būtu patīkama un relaksējoša, ūdenim ir jābūt siltam, ieteicams robežās no 22 – 280C. Bez speciālām iekārtām uzturēt šādu temperatūru ir neiespējami, tādēļ neatņemama peldbaseina aprīkojuma komponente ir ūdens sildītājs. Baseina ūdens sildītāji tiek iedalīti divās grupās – siltuma apmaiņas bloki un elektriskie sildītāji. Abi ir samērā viegli uzstādāmi un lietojami. Sildītāju darbību kontrolē termostats, kas pie nepieciešamās temperatūras sasniegšanas sildītāju atslēdz un pie nepietiekamas baseina ūdens temperatūras to ieslēdz. 

 

Siltummainis

Siltummainis Iekārta darbojas pēc siltummaiņas principa. Karstais ūdens, ko pievada no siltuma ražošanas vietas (siltuma katls, saules panelis u.c.), cirkulē pa siltummainī esošo spirālveida cauruli, paaugstinot temperatūru baseina ūdenim, kas plūst caur siltuma apmaiņas blokam. Iekārta tiek komplektēta ar ūdens cirkulācijas sūkni, termostatu ar temperatūras regulēšanu un elektromagnētisko vārstu.

 

Elektriskais sildītājs

 

Elektriskais sildītājs Ūdens, kas tek caur sildītāju, tiek sildīts ar elektrisko elementu. Atšķirībā no siltummaiņas sildītāja, kur nepieciešama siltuma pievadīšana no siltuma katla vai citas siltuma ražošanas iekārtas, elektriskajam sildītājam tas nav vajadzīgs. Atkarībā no baseina itilpuma, izvēlas 3, 6, 9, 12, 15 vai 18 kW jaudīgu elektrisko sildītāju. Iekārta tiek komplektēta ar temperatūras regulatoru robežās no 0 – 400C un termoreleju, kas pie iekārtas pārkaršanas atslēdz sildītāju.